I den här filmen jämför vi livsstilar och förhållanden för människor i två europeiska städer, Glasgow och Göteborg.

Hurdan är din stad?

Genom vårt projekt Miniature Cities vill vi göra det möjligt för städer att göra jämförelser med varandra inom en rad teman - hälsa, livsstil, kultur och miljö.

 

Vår avsikt är att inte bara att svara på frågan "hurdan är min stad i jämförelse med andra?" Vi vill även skapa diskussion, nya insikter och engagemang kring hälsa och ojämlika livsvillkor mellan de deltagande städerna och mer allmänt i hela Europa.

 

I nästa steg avser vi att utöka detta arbete till ett europeiskt projekt för att jämföra många fler städer. Om din stad vill vara med och utveckla detta arbete, kontakta oss.

 

Information om de datakällor som använts för att skapa den här filmen finns här.